Horeca vestigen

Gastvrije binnenstad

Bent u van plan uw horecabedrijf te openen in Zwolle? We heten u van harte welkom in onze mooie stad! De historische binnenstad is compact, sfeervol en hèt kloppende hart van Zwolle en de regio. Zwolle heeft veel ambitie om toekomstbestendig te groeien en een jonge doelgroep te trekken. Die ambitie behalen we niet met de historische binnenstad alleen. Met de horecavisie 2019-2023 sluiten we aan bij deze ambitie door mogelijkheden te creëren voor toevoeging van horeca in het grotere centrumgebied. Daar hoort ook de Spoorzone bij.

Uitbreiding in innovatie en kwaliteit

In de horecavisie is het centrumgebied opgedeeld in verschillende deelgebieden met ieder een eigen profiel. Toevoeging van horeca is geen doel op zich. Horeca wordt alleen toegevoegd, wanneer het concept iets nieuws toevoegt aan het aanbod in Zwolle en het passend is binnen het betreffende profiel van het deelgebied. Die profielen van deelgebieden zijn te vinden in het document “Horecastructuur Zwolle -– Van Spronsen”.

Uitbreiding hotelkamers

In Zwolle is marktruimte voor 200 extra hotelkamers tot 2025 en nog eens 100 kamers voor de jaren daarna. Hostels vallen hier niet onder. In de horecavisie en de daarbij behorende brochure en afwegingskader is te lezen welke criteria Zwolle hanteert voor medewerking aan een nieuw hotel initiatief. Dat houdt onder andere in dat voor grootschaliger hotels de voorkeur uitgaat naar vestiging in de Spoorzone of de Zwartewaterzone. In de binnenstad is ruimte voor enkele kleine initiatieven. Voor meer informatie over de horecavisie kunt u contact opnemen met Marjan Willems, t. (038) 498 2969.

Zwolle werkt alleen mee met concepten die echt creatief en onderscheidend zijn en vorm krijgen door een thema te kiezen.

Opzetten horecabedrijf

Bij het opzetten van een horecabedrijf komt heel wat kijken. U moet bijvoorbeeld:

 • 21 Jaar of ouder zijn.
 • De juiste diploma’s en vergunningen hebben.

De gemeente Zwolle helpt graag om het u zo makkelijk mogelijk te maken.

De Ondernemer Centraal

Wij willen onze ondernemers in Zwolle ondersteunen door:

 • Procedures makkelijker te maken en te verkorten.
 • De administratieve lasten te verminderen.
 • Regels makkelijker te maken of zelfs af te schaffen.

Dat alles onder het motto ´de ondernemer centraal´.

Waarmee kunnen we u helpen?

Voor het runnen van een horecabedrijf krijgt u te maken met precariobelasting. En met een aantal vergunningen. Onder andere:

 • Horeca exploitatievergunning
 • Vergunning op grond van de Alcholwet (voorheen Drank- en horecavergunning)
 • Speelgelegenhedenvergunning
 • Bouwvergunning (omgevingsvergunning)
 • Welstandseisen / Monumentenvergunning

Bedrijvenloket

Bij het Bedrijvenloket krijgt u meer uitleg over de vergunningen. U kunt ze er ook aanvragen. Neem verder voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 14 038.

De juiste bestemming?

Voordat u start met een horecabedrijf, moet u nagaan of u in het bewuste pand een horecabedrijf mag hebben. Dat kunt u controleren in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft aan:

 • Voor welk gebruik uw locatie bestemd is.
 • Wat de bouwmogelijkheden en bouweisen zijn.

Brandveiligheid

U  heeft te maken met de brandveiligheid. Afhankelijk van het type horeca dat u in een pand wil vestigen kan het zijn dat:

 • U een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • U een melding moet doen.
 • Er algemene brandveiligheidsregels gelden.

Omgevingsvergunning

Voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig meer dan 10 mensen kunnen overnachten (bijvoorbeeld een hotel), heeft u een omgevingsvergunning nodig. In zo'n pand kan extra brandgevaar zijn. Ook is de kans op ernstige gevolgen door een brand groter.

Melding

Bij een pand waar geen nachtverblijf is, maar wel meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, moet u een melding Brandveilig Gebruik doen. U heeft dan geen omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik nodig.

Algemene Brandveiligheidseisen

Blijven er geen mensen slapen (zoals in een hotel) en kunnen er ook niet meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn in het pand? Dan gelden alleen de algemene brandveiligheidseisen. U hoeft dan voor de brandveiligheid geen omgevingsvergunning aan te vragen. Datzelfde geldt voor een melding Brandveilig Gebruik.  

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Brandveilig Gebruik Bouwwerken.