Kantorenlocaties

De kantorenmarkt in Zwolle is de laatste decennia sterk gegroeid. We zijn hard op weg om dé kantorenstad van Noordoost Nederland te worden. Zwolle is nu al de grootste kantorenstad van Overijssel en behoort al jaren tot de top-3 best economisch presterende gemeenten van Nederland (bron: Elsevier Onderzoek Toplocaties door Bureau Louter).

Met een werkgelegenheid van ruim 100.000 arbeidsplaatsen op 130.000 inwoners steekt de stad ver boven het landelijk gemiddelde uit.

Drie kantorenlocaties

In Zwolle zijn drie gebieden aangewezen voor ontwikkeling van kantoren:

Innovatieve aanpak leegstand

De kantorenleegstand in Zwolle lag in 2012 met dertien procent iets onder het landelijk gemiddelde. Zwolle zet zich in voor het oplossen van leegstand door:

  • Accountmanagement
  • Planologisch mee te werken aan een ander gebruik van bestaande kantoren.

Eigenaren en eindgebruikers werken samen met de gemeente aan innovatieve oplossingen om kantoorgebouwen te herontwikkelen of te herpositioneren. De gemeente vindt en verbindt hierbij én werkt bestuurlijk actief mee.

Meer informatie

kadernota kantorenlocaties 2011-2020.pdf