Scholtensteeg Stadshagen

Scholtensteeg is een locatie bij de groeiwijk Stadshagen en goed bereikbaar vanaf de doorgaande weg naar Kampen en Hasselt. Hier mag bedrijvigheid komen, maar ook leisure is mogelijk. U kunt een kavel kopen en de leisure zelf vorm geven.

Wat is mogelijk?

De ideeën over de Scholtensteeg-Noord zijn in ontwikkeling. Aan noordzijde van de Scholtensteeg zijn vooralsnog bovenwijkse leisure-functies denkbaar; wielerbaan, wellness, manege enzovoorts.

Wat zijn de beschikbare locaties?

In principe alle nog te ontwikkelen kavels. Het is eigendom van de gemeente.

Wat is er al?

Er was voor 2011 geen leisure aanwezig in dit gebied.

Deze locatie was in het leisurebeleid van 2011 nog niet opgenomen als leisurelocatie.

Sinds 2011 is er geen leisure bijgekomen in de Scholtensteeg.

Waar moet u aan denken?

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan:

Er is geen directe bestemming voor Leisure. Het vigerende bestemmingsplan in het gebied is Stadshagen II uit 2016. De bestemming is bedrijf en wonen.

Structuurplan:

Langs de Hasselterweg (rechts van de spoorlijn Zwolle-Kampen) ligt een strook van 7 hectare. De zone grenst direct aan de toekomstige  woonbouwlocatie en lijkt daardoor geschikt voor woon-werk bedrijven.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: De Scholtensteeg is een belangrijke structuurlijn in het gebied. Het is een karakteristieke landweg met tweezijdig bermsloten en is een belangrijke verbinding voor langzaam verkeer tussen het kerngebied van de polder en de IJsseldelta. Deze nieuwe stadsrand is landschappelijk ingepast door woningen in een kleine korrelgrootte mogelijk te maken, vrijstaand en geclusterd, aan de Scholtensteeg eventueel gekoppeld met een bedrijf achter de woning;
  • Verkeer: De ontsluitingsmogelijkheden voor autoverkeer zijn gering, daarom is deze locatie qua bereikbaarheid met name geschikt voor kleinschalige leisure.
  • Milieu: er dient afstand te worden gehouden tot de ondergrondse hoogspanningskabel in verband met elektromagnetische straling.