Bedrijventerreinen Voorst en Marslanden

De bedrijventerreinen blijven vooral bedrijventerreinen. Omdat een aantal leisurefuncties elders in de stad geen geschikt pand kan vinden, kan voor een kleinschalige leisurevoorziening eventueel een uitzondering worden gemaakt. Er kan dan gedacht worden aan kleine sportgerelateerde functies. In de beleidsregel zijn de mogelijkheden voor “kleinschalige leisure op bedrijventerreinen” te vinden.

afwegingskader-kleinschalige-leisure-op-bedrijventerreinen.pdf