Woongebied

Wat is mogelijk?

Kleine initiatiefnemers op bijvoorbeeld het gebied van sport, wellness of kleinschalige workshops die kiezen voor een locatie dicht bij de gebruiker. Zwolle zal in dat geval meewerken aan een procedure voor een afwijking op het bestemmingsplan.

Wat zijn beschikbare locaties?

Veelal in of aansluitend op bestaande bebouwing. Het zal gaan om permanente leisure.

Wat is er al?

Er was voor 2011 aanwezig in dit gebied: dansschool, fitness, doepark Nooterhof

In het leisurebeleid van 2011 was het woongebied gericht op Basisleisure.

Sinds 2011 is er bijgekomen: yoga&sport, sportschool (2x), vernieuwing klim- en outdoorcentrum

Waar moet u aan denken?

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan:

Veelal heeft elke wijk zijn eigen bestemmingsplan. Aanwezige leisure is als zodanig bestemd of met een aanverwante bestemming als Maatschappelijk, Sport, Gemengd of Groen.

Structuurplan:

Voorzieningen zijn vooral geconcentreerd in of direct nabij de buurt- en wijkwinkelcentra.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: De beeldkwaliteit zal belangrijk zijn omdat het gaat om inpassing in een woongebied.
  • Verkeer: bij locaties in de wijk is een geringe verkeersaantrekkende werking uitgangspunt. Vestiging van leisure bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de grotere ontsluitingswegen.
  • Het parkeerprotocol is van toepassing.
  • Milieu: In verband met de woonfunctie zal overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.