Retail vestigen

Gezellige winkelstad voor brede regio

Zwolle is een aantrekkelijke winkelstad. In 2013 telde de Hanzestad ruim 800 winkels met een verkoopvloeroppervlakte van ruim 210.000 m². Zwolle biedt haar inwoners en de wijde regio een complete mix van winkels. De binnenstad en de grootschalige detailhandel buiten het centrum hebben een regionale aantrekkingskracht.

Nog plek voor u

Het winkelbeleid is gericht op versterking van de aantrekkelijkheid van Zwolle als winkelstad, voor zowel eigen inwoners als bezoekers uit de regio. Wij maken onderscheid naar: binnenstad, wijk en periferie. Met ieder een eigen bezoekmotief, aard, schaal en type winkels. Kansen voor groei voor ondernemers doen zich voor op verschillende locaties.

Perspectief

De retailstructuur van Zwolle is in meerdere opzichten vol perspectief. Zwolle:

  • Is een jonge en dynamische stad die nog groeit in inwonertal
  • Heeft een grote regio.
  • Ligt strategisch op een scharnierpunt in Nederland
  • Is goed bereikbaar.

Winkelleegstand

De winkelleegstand (1-1-2014, bron Locatus) ligt wat betreft aantal winkels net onder het landelijk gemiddelde. Qua leegstand aan vloeroppervlakte doet Zwolle het in landelijk opzicht echter goed. 

Binnenstad

De historische binnenstad is compact en sfeervol en hét kloppende hart van de stad en de regio. Voor zowel bezoekers, winkels als horeca. Het is het visitekaartje van Zwolle met ongeveer 350 winkels en een verkoopvloeroppervlakte van ruim 66.000 m². De binnenstad van Zwolle heeft een belangrijke regionale functie met veel mode en luxe winkels.

Wijkwinkelcentra

Voor de Zwolse inwoners is het belangrijk dat er op relatief korte afstand goed gewinkeld kan worden in een wijkwinkelcentrum. Daar waar ze de dagelijkse boodschappen zonder veel moeite en met veel keuze kunnen doen. Volgens veel winkelexperts hebben we dit goed op orde in Zwolle. De belangrijkste grote wijkwinkelcentra zijn:

  • Winkelcentrum Zwolle Zuid
  • Winkelcentrum Stadshagen
  • Winkelcentrum Aa-landen.

Winkels aan de rand van Zwolle

Er zijn buiten de binnenstad drie winkelgebieden voor niet-dagelijkse boodschappen in Zwolle: 

  • Marslanden B
  • Bij het PEC Zwolle-stadion
  • Op de huidige meubelboulevard.

Deze zitten vol. Maar er zijn wel plannen om de huidige meubelboulevard uit te breiden, niet alleen met woonwinkels maar ook met een (beperkt) aantal winkels die vallen onder het thema ‘in- en om huis’.