Onderzoek ontplofbare oorlogsresten Reede

In de komende periode wordt in Reede - een buurtschap in Breezicht (Stadshagen) - onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Op deze webpagina lees je waarom dit onderzoek wordt gedaan en wat dit betekent. Ook vind je hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Waarom wordt onderzoek gedaan?

De gemeente Zwolle is bezig met het digitaliseren en interpreteren van archeologische informatie, zoals luchtfoto's. Een van de luchtfoto’s die onlangs is geanalyseerd, komt uit 1945 en maakt kraters van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. Zie voor de locaties van deze kraters de rode bolletjes op de foto hieronder:

Luchtfoto met krateraanduiding

Tot de recente analyse van de luchtfoto is er nooit enige aanleiding geweest om te denken dat er eventueel ontplofbare oorlogsresten in buurtschap Reede aanwezig konden zijn. Daarnaast is Reede enige tijd geleden al bouwrijp gemaakt, waarbij geen verdachte situatie is aangetroffen. Ook bij de aanleg en het later vergroten van de Milligerplas is nooit iets verdachts gevonden.

Buurtschappen en aantallen Breezicht

Wat betekent dit?

Reede is een buurtschap in ontwikkeling, waar wordt gebouwd aan nieuwe woningen. De veiligheid van inwoners van Reede, omwonenden en recreanten is niet in het geding. Om toch het zekere voor het onzekere te nemen, worden in Reede op dit moment geen mogelijk risicovolle werkzaamheden uitgevoerd – zoals graven of heien – tot we de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten kunnen uitsluiten. Werkzaamheden boven de grond kunnen wel doorgaan zoals gepland.

De komende tijd doen we aanvullend onderzoek om de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten te kunnen uitsluiten. Naast het aanvullend onderzoek doen we vanaf donderdag 27 juni 2024 op een paar plekken in Reede alvast veldonderzoek. Dit zijn plekken waar nu of binnenkort bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de diepere ondergrond. Medewerkers van het bedrijf KWS zijn hier aan het werk in het gebied met apparatuur voor professionele detectie. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of de verdere bouwwerkzaamheden op deze plekken veilig uitgevoerd kunnen worden. Dit veldonderzoek duurt naar verwachting ongeveer twee weken. 

Contact

Heb je vragen? Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen hieronder. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via: stadshagen@zwolle.nl.

Veelgestelde vragen

Ja, je woont hier veilig. De veiligheid van inwoners en omwonenden van Reede is niet in het geding. Eventueel aanwezige ontplofbare oorlogsresten zullen niet uit zichzelf tot ontploffing komen en mogelijk risicovolle werkzaamheden zijn stilgelegd. 

Door de recente analyse van de luchtfoto is informatie beschikbaar gekomen, waardoor we op dit moment de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten niet kunnen uitsluiten. Wat goed is om hierbij te weten: Reede is al enige tijd geleden bouwrijp gemaakt, waarbij geen verdachte situatie is aangetroffen. Ook is bij de aanleg en het later vergroten van de Milligerplas nooit iets verdachts gevonden. 

Maar om toch het zekere voor het onzekere te nemen, voeren we in Reede geen risicovolle werkzaamheden uit – zoals graven of heien – tot we meer weten en de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten kunnen uitsluiten. 

De kaart op deze pagina is een recente interpretatie van een luchtfoto uit 1945. Op deze foto zie je ook de bebouwing van buurtschap Reede. De rode bolletjes op deze kaart laten de locaties van kraters van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog zien.

Ja, dit is veilig. Het recreëren in de omgeving van de Milligerplas kan geen trillingen veroorzaken die risicovol zijn.

Door de recente analyse van de luchtfoto is informatie beschikbaar gekomen, waardoor we op dit moment de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in de buurt van de Milligerplas niet kunnen uitsluiten. Wat hierbij goed is om te weten: bij de aanleg en het later vergroten van de Milligerplas zijn toentertijd geen ontplofbare oorlogsresten aangetroffen.

Maar om toch het zekere voor het onzekere te nemen, voeren we op dit moment in Reede geen risicovolle werkzaamheden uit – zoals graven of heien – tot we meer weten en de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten kunnen uitsluiten.

Binnen de gemeente Zwolle is het team archeologie bezig met het digitaliseren van archeologische informatie en het interpreteren van deze materialen, zoals luchtfoto’s. Een recente analyse van een luchtfoto uit 1945 maakt kraters van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. 

Nee, de aard van het gebied gaf geen aanleiding voor nader onderzoek. Het gebied waarin Reede ligt, was vroeger – in de Tweede Wereldoorlog – landbouwgrond. Er was geen aanwezigheid van militaire infrastructuur bekend. Daarom gaf de aard van dit gebied geen  aanleiding voor nader onderzoek naar eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in de bodem. 

Door digitalisering van archeologische informatie en recente analyse van de luchtfoto is informatie beschikbaar gekomen, waardoor we nu wel onderzoek doen. Dit voeren we uit met als doel de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten te kunnen uitsluiten.

In de komende periode vinden 2 onderzoeken plaats. Op korte termijn (vanaf eind juni 2024) wordt veldonderzoek uitgevoerd in Reede om eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten te kunnen uitsluiten op een paar plekken waar nu of binnenkort bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de diepere ondergrond. Dit veldonderzoek duurt naar verwachting ongeveer twee weken. 

Daarnaast wordt de komende maanden (juli en augustus 2024) een uitgebreider bureauonderzoek gedaan in buurtschap Reede, om daarmee de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten te kunnen uitsluiten.

Op korte termijn voeren we veldonderzoek uit op een paar plekken in Reede waar nu of binnenkort bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de diepere ondergrond. Wanneer de eventuele aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten wordt uitgesloten, kunnen de werkzaamheden direct worden hervat en kunnen nieuwe werkzaamheden worden gestart. Hiermee verwachten we dat we vertraging van bouwwerkzaamheden bijna volledig kunnen voorkomen.

Voor de plekken die verdacht zijn voor eventuele ontplofbare oorlogsresten is vervolgonderzoek nodig. Dit houdt in dat deze plekken door middel van veldonderzoek ter plaatse nader onderzocht worden.