bloem iconOntwikkeling Koggepark

De Koggelaan wordt groener. De straat wordt omgetoverd tot een fietsstraat met veel groen er omheen. Hiermee krijgt de Spoorzone in de toekomst een nieuw park: Het Koggepark.

Het Koggepark wordt een groene loper door Hanzeland. Een rustpunt waar je prettig buiten kunt zijn. In het park is straks veel ruimte voor voetganger en fietser. Door het Koggepark loopt een fietsstraat, de auto is er te gast. De stenige Koggelaan verandert ondanks de beperkte ruimte in een fijne plek voor de hele wijk met groen en water.

Bewoners gaven regelmatig aan meer groen te willen in de wijk en fijne plekken waar je even kunt zitten. Deze ideeën heeft gemeente Zwolle meegenomen in de visie die zij nu voor het park gemaakt heeft. De visie geeft een globaal idee van hoe het park er uit zou kunnen zien.

In onderstaande video ziet u de ideeën voor het Koggepark.

Meepraten, meedenken en meedoen

Bewoners en belanghebbenden hebben meegepraat en gedacht over het Koggepark. Deze gesprekken vonden begin februari 2022 digitaal plaats. 

Op basis van de reacties van de omwonenden hebben wij eerst de conceptvisie aangepast. De aangepaste visie is nog een keer met de bewoners gedeeld. Het college (burgemeester en wethouders) en de gemeenteraad hebben inmiddels ook ingestemd met de visie. Ondertussen zijn we ook gestart met het ontwerp van de fietsstraat en het Koggepark. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de visie, kunnen we starten met het ontwerp van de fietsstraat. Ook hiervoor nodigen we bewoners uit om mee te denken en mee te doen.

Vanaf het begin is een meedenkgroep van bewoners betrokken geweest bij de planvorming voor het Koggepark. Ook andere stakeholders, zoals het Zone.college, hebben meegedacht. Met de input van alle meedenkers is een ontwerp gemaakt waarmee het college eind november 2022 instemde. 

De visie en het ontwerp

De Koggelaan is een lange stenige straat waaraan verschillende pleinen liggen. Deze pleinen zijn nu nog eilandjes in de wijk. Het idee is om de Koggelaan te veranderen in een groene verbinder tussen de pleinen. Zo ontstaat één geheel. Bovendien wordt de Koggelaan een fietsstraat waar de auto te gast is.

Meer groen

De trottoirs langs de Koggelaan worden op een aantal plaatsen smaller zodat er meer plek komt voor groen. Op de kades komt beplanting met ook wandelpaden en ook op de verschillende pleinen komen planten. De nieuwe inrichting ziet er niet alleen aantrekkelijker uit. Het groen helpt ook in het tegengaan van opwarming van de stad in warme zomers en bij plensbuien kan het regenwater in de bodem zakken in plaats van dat het afgevoerd moet worden naar het riool.

Aandacht voor water

Water is een belangrijk element in het Koggepark. Het plan is om het huidige water langs de Koggelaan beter aan te sluiten op de omgeving (Zwolle Zuid en Assendorp). Zo kan het water beter stromen en ontstaat er een gezondere waterhuishouding met meer planten en dieren. Ter hoogte van het Lübeckplein komt een vlonder aan de waterkant. Hiermee kan de bezoeker het water nog meer beleven en is het plein direct verbonden met het water.

Minder kantoor aan de straat

Van de gebouwen langs de Koggelaan, is de begane grond nu nog erg gesloten omdat er over het algemeen kantoren in gevestigd zijn. Het idee is dat hier functies in komen die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning in het Koggepark. Dat kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar je wat kunt drinken of eten.

In het visiedocument leest u meer over de ideeën voor het Koggepark. Bekijk hier het definitief ontwerp voor het Koggepark.

Aanleg in stappen

Het Koggepark kan mede aangelegd worden dankzij een subsidie van Provincie en Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat voor de aanleg van een nieuwe fietsstraat. En een provinciale subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Van Karnebeektunnel. 

De aanleg van het Koggepark start vanaf april 2023 en duurt tot het einde van dat jaar. Om te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft, knipt de gemeente de werkzaamheden op in een aantal fases. In het voorjaar van 2024 wordt dan het groen in het Koggepark geplant. Dan is Spoorzone Zwolle een park rijker. 

Eerste fase

Als eerst wordt het gedeelte tussen Van Karnebeektunnel en Hanzeplein aangelegd. De kruising met het fietspad naar de Van Karnebeektunnel wordt dan ook aangepast. De slinger in de huidige aansluiting wordt verwijderd waardoor de kruising overzichtelijker en veiliger wordt. Ook wordt het fietspad tussen de twee tunnels verbreed.
De bewoners die hebben meegedacht over de visie voor het Koggepark, de meedenkgroep, zullen ook meedenken over een ontwerp voor deze eerste fase. Het is de bedoeling dat deze eerste fase nog in 2022 wordt uitgevoerd.  

De meedenkgroep heeft verder nog twee ideeën ingebracht. De aanleg van een Blije Bijenberm in de groenzone bij de Stockholmstraat. En het vergroenen van de trappen bij het beeld Wharfinger. Deze ideeën gaat gemeente Zwolle ook in de eerste fase met de bewoners uitvoeren. 

Wanneer de volgende delen van het Koggepark worden aangelegd hangt af van de planning van de ontwikkeling van de betreffende deelgebieden waar het park doorheen loopt (Hanzekwartier en Willemskwartier).

Tijdelijke aanpassingen

Het stuk van het Koggepark tussen de Hanzelaan en Oostzeelaan krijgt, vooruitlopend op de definitieve inrichting, een aantal tijdelijke aanpassingen. Zo wordt in ieder geval de fietsstraat in rood asfalt hier doorgetrokken en wordt de groenstrook verbreed. De definitieve inrichting van dit gedeelte van het Koggepark volgt later, samen met plannen voor de openbare ruimte van het Hanzekwartier. 

Ook de overige delen van het Koggepark, dat in de toekomst loopt van de Willemsvaart tot en met Het Gildenhof (Hanzebadlocatie), worden op een later moment uitgevoerd.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Spoorzone? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via de pagina Blijf op de hoogte.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle