Oogst Oeverateliers Zware Waterzone gepresenteerd

Begin oktober dachten inwoners van Holtenbroek, Stadshagen en andere belangstellenden tijdens de Oeverateliers mee over de mogelijke invulling van de Zwarte Waterzone. De terugkoppeling van de oogst van de Oeverateliers was op maandag 5 november en donderdag 8 november 2018.

De Zwarte Water zone bestaat uit drie gebieden: 

  1. Industriegebied  (Leenman/Triferto/Botermanhaven) 
  2. Groengebied​ (Vanaf de Prinses Margriethaven tot aan de Twistvlietbrug)
  3. Havengebied​ (Tussen de Twistvlietbrug en Mastenbroekerbrug) 

De deelnemers aan het Oeveratelier konden over de invulling van de gebieden meedenken en meepraten. Ze gaven aan wat zij belangrijk vinden in en rond de gebieden, welke kansen zij zien en ze deelden hun zorgen.

Per gebied zijn de input en ideeën van de deelnemers uitgewerkt in één of meerdere posters per deelgebied. Deze posters gaven een mogelijke verbeelding van de aangedragen ideeën van de bezoekers van de Oeverateliers. Hier konden de bezoekers op 5 en 8 november kennis van nemen en er op reageren.

Behalve van de drie gebieden was er ook een poster waarin de verkeersvraagstukken en uitdagingen voor Holtenbroek stonden weergegeven.  

Uitwerking visie

De oogst die is opgehaald tijdens de Oeverateliers en de reacties op de terugkoppeling vormen de input voor de visie voor de gebiedsontwikkeling die Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle samen met  de gemeente en het waterschap zal opstellen.

De planning voor de gebiedsontwikkeling is gekoppeld aan de planning van het waterschap voor de dijkverbetering. 

De gemeenteraad zal de visie in januari 2019 behandelen en besluiten of de visie voldoende kansen geeft voor de gewenste ruimtelijke, maatschappelijke en economische meerwaarde voor het gebied.

Als de raad akkoord gaat met de visie, dan gaat Bemog Projektontwikkeling de visie verder uitwerken in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Ook hierbij worden de omwonenden betrokken.

Nieuwsbericht 8 oktober 2018 Zwollenaren denken mee over de Zwarte Waterzone

Artikel 13 september 2018 Nieuwe invulling van de Zwarte Waterzone