Op 13 mei debatteert de raad o.a. over de omgevingsvisie en het sociaal domein

07 mei 2024
Homepage

Na twee weken reces is er op 13 mei weer raadsplein. De gemeenteraad debatteert vanaf 19:30 uur in de raadzaal over de aanvullingen op de omgevingsvisie vanaf 2040. In de Thomas a Kempis-zaal praat de gemeenteraad vanaf 19:30 uur met experts over oplossingen voor dak- en thuislozen. Daarna debatteert de gemeenteraad in diezelfde zaal over het sociaal domein (vanaf 21:10 uur).

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie, 19:30 Raadzaal 

Elke gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op. In de omgevingsvisie staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met onze ruimte als het gaat om onderwerpen als water, milieu, natuur, energie, verkeer en vervoer, wonen en cultureel erfgoed. Ook Zwolle heeft een omgevingsvisie. Deze heet Ons Zwolle van morgen. Deze omgevingsvisie loopt tot 2030. 

Op 13 mei debatteert de gemeenteraad over de omgevingsvisie voor na 2030. De raad kan het college tijdens dit debat wensen meegeven voor de punten die vanaf dan worden toegevoegd aan de omgevingsvisie. 

Meer weten? Bekijk hier de agenda en stukkenexterne-link-icoon. De raad iets meegeven? Bekijk hier de optiesexterne-link-icoon

Rondetafelgesprek Aanpak dak- en thuislozen, 19:30 TaK-zaal 

De gemeenteraad maakt zich zorgen over het aantal mensen dat op straat of langdurig in de opvang leeft. Daarom organiseert de raad op 13 mei 2024 een rondetafelgesprek. De partijen gaan daarin met experts in gesprek over mogelijke oplossingen zodat niemand op straat hoeft te slapen in Zwolle. U bent welkom om het gesprek bij te wonen vanaf 19:30 uur in het stadhuis. De raad iets meegeven? Meld u aan als inspreker via raadsgriffie@zwolle.nl.   

Meer weten? Bekijk de agenda en het agenderingsverzoek.externe-link-icoon

Themadebat Sociaal Domein, 21:10 TaK-zaal 

Tijdens een themadebat gaan de raadsleden met elkaar in debat over een bepaald thema. Op 13 mei is dat het Sociaal Domein. Er staan verschillende informatieve nota's rondom dit onderwerp op de agenda. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat hun standpunten rond het thema en de nota's delen en strategische en inhoudelijke vragen stellen aan het college. Ook kunnen zij moties aankondigen en met elkaar bespreken.  

Bekijk hier welke nota's op de agenda staan.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen  

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.   

Live meekijken  

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad  

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl