Vergadering gemeenteraad Zwolle

Op 15 april besluit de gemeenteraad o.a. over het leerlingenvervoer in Zwolle

09 april 2024
Homepage

Op 15 april is er een besluitvormend raadsplein van de gemeenteraad. Deze ronde is vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal. In dit bericht delen we de onderwerpen die aan de orde komen, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle

Voor sommige leerlingen uit de gemeente Zwolle betaalt of regelt de gemeente het leerlingenvervoer van en naar school. De manier waarop de gemeente omgaat met het leerlingenvervoer is geregeld in de verordening Leerlingenvervoer. De geldende verordening is door de raad vastgesteld in 2014.  

De verwachting is dat de vraag naar leerlingenvervoer de komende jaren stijgt. Zonder maatregelen leidt dit tot knelpunten. Het college wil daarom meer inzetten op de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van zelfstandigheid van ouders en kinderen. De gemeente helpt daar waar nodig. Het college stelt daarom voor een nieuwe verordening leerlingenvervoer vast te stellen. Deze nieuwe verordening zou beter aansluiten bij de ambities en doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord, de Perspectiefnota (PPN) en de intentieverklaring Publieke Mobiliteit. Op 15 april besluit de gemeenteraad hierover. 

Verder op de agenda 

Naast over het leerlingenvervoer, besluit de gemeenteraad op 15 april ook over: 

  • Verlenging beleidsplan Schulddienstverlening 2021-2025 

  • Stand van zaken basis op orde recreatieplassen 

  • Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Windesheim 

Bekijk hier de agenda en stukken voor de besluitvormingsronde op 15 april.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen 

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.  

Live meekijken 

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl