Op 15 juli besluit de raad o.a. over de perspectiefnota

08 juli 2024
Homepage

Aanstaande maandag is de laatste raadsvergadering voordat het zomerreces start. Het wordt een volle avond: de gemeenteraad moet over een hoop voorstellen besluiten. Lees in dit bericht welke onderwerpen op de agenda staan, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Perspectiefnota 2025-2028 

De Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 is een belangrijk document voor de gemeente. Het laat zien wat de plannen en doelen zijn voor de komende vier jaar. Het document geeft een overzicht van wat de gemeente wil bereiken, welke stappen ze daarvoor gaan nemen, en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.   

De PPN is gebaseerd op het coalitieakkoord 2022-2026. Dit akkoord vormt de basis voor het beleid. Het document vertelt ook wat de gemeente niet kan doen omdat er niet genoeg geld is. Dit helpt om keuzes te maken voor de begroting van 2025. In de begroting, die later dit jaar komt, worden de plannen en acties gedetailleerd uitgewerkt.   

Lees hier de Perspectiefnota.externe-link-icoon

Mobiliteitsbeleid Spoorzone 

In de Spoorzone wordt komende jaren een nieuw stuk stad ontwikkeld dat samen met de oude binnenstad en de Nieuwe Veemarkt het nieuwe centrumgebied definieert. In de Spoorzone wil de gemeente Zwolle de voetganger en fietser vooropzetten en een gebied maken waar iedereen aangenaam kan wonen, werken, recreëren en verblijven.  

Om dit te kunnen doen zijn eisen nodig als het gaat om fietsparkeren, het aanbieden van deelmobiliteit, auto parkeren in hubs en beperken van logistieke stromen. De gemeenteraad wordt gevraagd dit beleid voor de Spoorzone vast te stellen. 

Bekijk hier de agenda en stukken.externe-link-icoon

Benoeming wethouder en beëdiging nieuw raadslid 

Monique Schuttenbeld stopt als wethouder. Zij wordt opgevolgd door Anja Roelfs, nu raadslid voor GroenLinks. Daarmee komt er ook een plekje vrij in de gemeenteraad. Riemer van Beem zal worden beëdigd als nieuw raadslid. 

Verder op de agenda 

Naast bovenstaande onderwerpen besluit de raad ook over de volgende voorstellen.

 • Koers sociaal domein  

 • Investeringsbesluit kwaliteitsslag openbare ruimte Winkelcentrum Stadshagen 

 • Visie arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid 

 • Plan van Aanpak Participatie aanvulling Omgevingsvisie  

 • Ontwikkelkader Warmtebedrijf Zwolle inclusief Kwartiermaker juni 2024 

 • Initiatiefvoorstel Vandalismefonds schadeherstel sportparken 

 • Specifieke Uitkering Integraal Zorg Akkoord (SPUK IZA 2024) 

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Hessenweg – Berkummerbroekweg 

 • Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, begroting 2025 SSC ONS 

 • Ontwerpbegroting 2025 en aanpassing begroting 2024 RSJ IJsselland 

 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland 

 • Collectie Overijssel: zienswijzen op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 

 • Uitkomsten meicirculaire 2024 Gemeentefonds 

 • Baby Groente Tas 

 • Afhandeling raadsbrieven 

Bekijk hier de agenda en alle stukken.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen   

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.      

Live meekijken   

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad   

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl