Op 27 mei debatteert de raad o.a. over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

21 mei 2024
Homepage

Op maandag 27 mei debatteert de gemeenteraad over verschillende onderwerpen in drie themadebatten. Lees in dit bericht wat een themadebat is en welke themadebatten er maandag zijn. Ook delen we de onderwerpen die aan de orde komen, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Wat is een themadebat?

Tijdens een themadebat gaan de raadsleden met elkaar in debat over een bepaald thema.  Er staan verschillende informatieve nota's rondom het thema op de agenda. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat hun standpunten rond het thema en de nota's delen en strategische en inhoudelijke vragen stellen aan het college. Ook kunnen zij moties aankondigen en met elkaar bespreken.  

Op maandag 27 mei zijn er drie themadebatten: 

 1. Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid: start om 19:30 in de raadzaal 

 2. Economie, Werk & Inkomen: start om 21:10 in de raadzaal 

 3. Fysieke leefomgeving: start om 19:30 in de Thomas a Kempiszaal 

Wat wordt er 27 mei besproken?

Voor het themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid staan 6 nota's op de agenda: 

 • Ethische commissie Digitalisering 

 • Stand van zaken uitvoering motie Zwolle Vuurwerkvrij 

 • Archiefinspecties Gemeente Zwolle + Verbonden Partijen 2023 

 • Handhavingsnota veiligheid en openbare ruimte 

 • Richtinggevende Principes voor Digitalisering in de Samenleving 

 • Evaluatie jaarwisseling 2023-2024 

Lees alle nota's online.externe-link-icoon

Voor het themadebat Economie, Werk & Inkomen staan 4 nota's op de agenda: 

 • Kabinetsbesluit Regiodeal Regio Zwolle 5e tranche 

 • Behouden van Jonge Ambtenaren (motie) 

 • Dubbele betaling minimavergoedingen 

 • Aanbesteding 2 reclamemasten (25m hoog) 

Lees alle nota's online.externe-link-icoon

Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving staan 9 nota's op de agenda: 

 • Startnotitie Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie 

 • Stand van zaken basis op orde recreatieplassen 

 • Kaderbrief begroting 2025 Omgevingsdienst IJsselland 

 • Jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJsselland 

 • Versobering busvervoer 

 • Plan van aanpak naar een Zwols Programma Erfgoed 

 • Evaluatie proeftuin verkeer Stadshagen 

 • Regionaal uniform beleid VTH Omgevingsdienst IJsselland 2024 en Handhavingsstrategie taken Omgevingsdienst  

 • Vaststelling bijzondere bomen 

Lees alle nota's online.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen 

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.   

Live meekijken 

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl