Opvang in Zwolle

Bent u dakloos of dreigt u dakloos te worden? En komt u uit één van deze woonplaatsen of de directe omgeving daarvan?

  • Zwolle
  • Kampen
  • Dalfsen
  • Ommen
  • Hardenberg
  • Zwartewaterland
  • Staphorst
  • Steenwijkerland

Dan valt u binnen de regio waar de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor is. Als u directe familiebanden (ouders, broers of zussen) in Zwolle heeft, is de gemeente Zwolle ook verantwoordelijk.

Als u niet uit één van de genoemde gemeenten komt en dakloos bent, kunt u zich ook bij de gemeente Zwolle melden voor opvang. We kijken dan samen met u en de gemeente waar u vandaan komt waar u het beste vervolgopvang en begeleiding kunt krijgen.

Waar kan ik naar toe voor opvang?

Voor nachtopvang kunt u zich melden bij de Herberg. U schrijft zich hier in voor een slaapplaats en een gesprek met een hulpverlener.

U vindt het opvangadres op de pagina Dakloos en onderdak. Nadat u bent opgevangen neemt de Centrale Toegang van de GGD contact met u op voor een gesprek. In dit gesprek kunt u aangeven welke hulp u nodig heeft.

Centrale toegang

De Centrale toegang (CT) is onderdeel van GGD IJsselland. Ze is onafhankelijk. De CT bekijkt welke opvang en begeleiding past bij een dak- of thuisloze. Zij wijzen een cliënt toe aan een instelling die het beste aansluit bij de ondersteuning die de cliënt nodig heeft.

Meldpunt

Als een dakloze gebruikt maakt van opvang, meldt de opvanglocatie dit bij de Centrale Toegang (CT). Inwoners en instellingen kunnen ook buitenslapers melden bij de CT.

Screening, indicering en toewijzing

Na de melding wijst de CT een instelling aan. Deze instelling screent de cliënt. Dit betekent dat zij informatie over de cliënt verzamelen. Zo bekijken ze welke hulp en welk zorgtraject past bij de cliënt. Bij de screening bepaalt de instelling ook wat het lange termijndoel is en wie de regievoerder wordt.

Vervolgens krijgt de cliënt een instelling toegewezen. Zij maken samen met de cliënt een plan van aanpak om het langetermijndoel te halen.

Postadres

Als de cliënt dakloos is en hij/zij gebruik maakt van de laagdrempelige opvang, kan team dak- en thuislozen van de gemeente Zwolle een gemeentelijk adres beschikbaar stellen. Dit zijn de twee adressen van de laagdrempelige opvang: RIBW GO/De Herberg en de crisisopvang van het Leger des Heils. Zij bieden opvang in de vorm van bed-bad-brood en begeleiding.

Trajectbewaking

De instelling waar de cliënt verblijft, geeft de CT informatie over de voortgang. Als het traject stagneert, kan de CT verkennen wat de oorzaak is. Structurele problemen kan de GGD op de bestuurlijke agenda zetten.

Beleid- en managementinformatie

Na verloop van tijd heeft de CT een uitgebreide registratie. Zo heeft zij goed zicht op de instroom, doorstroom en uitstroom uit de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Problemen die structureel voorkomen, bespreekt de CT met de centrumgemeente Zwolle en de instellingen in Zwolle. Ook is per casus bekend bij welke instelling de cliënt verblijft.

De centrumgemeente Zwolle financiert de Centrale Toegang. Het werkgebied van Zwolle is Regio IJssel-Vecht. Dit is de regio rondom Zwolle, Kampen, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland.

Bron: GGD IJsselland