Wob-verzoek

De gemeente Zwolle geeft informatie over  haar  beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Wilt u meer weten? Dan  kunt u aan de gemeente  vragen om de informatie die u zoekt openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat in principe iedereen  informatie  die de gemeente heeft moet kunnen krijgen. Behalve als er een goede reden is om iets niet openbaar te maken.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • U kunt uw verzoek per brief of  e-mail richten aan een bestuursorgaan van de gemeente (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester), of een afdeling van de gemeente of een ambtenaar met wie u contact heeft.
  • Uw verzoek moet gaan over het  beleid van de gemeente,  inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.  Bij voorbeeld de invoering van betaald parkeren binnen uw wijk of de vergunningverlening voor de bouw van een pand in de stad.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens in is opgeslagen. Meestal zijn dat documenten, maar het kunnen ook foto’s , films of geluidsbanden zijn.  
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk het onderwerp aan waarover u informatie wilt en welke stukken u daarover wil ontvangen.

Beslissing op uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit op uw verzoek. Deze termijn kan met nog eens  4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms kan een Wob-verzoek ook worden geweigerd. Bijvoorbeeld omdat het bij de gevraagde informatie gaat om bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt. Of wanneer het informatie betreft waarvan de openbaarmaking inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van personen die betrokken zijn bij het onderwerp waarover informatie wordt gevraagd.  

Publicatie Wob-verzoeken

De gemeente Zwolle publiceert de Wob-verzoeken en de beslissingen hierop op de gemeentelijke website, met daarbij de stukken die op grond van de beslissing openbaar worden gemaakt. Hieronder vindt u het overzicht van de beslissingen op wob-verzoeken per kalenderjaar. 

2020

-Wob verzoek inzake illegale prostitutie

201222_wob_verzoek_illegale_prostitutie.pdf

2021

-Wob verzoek inzake Vogelmarkt IJsselhallen Zwolle

210108_wob_verzoek_vogelmarkt_ijsselhallen.pdf

-Wob verzoek inzake bouw nieuwe evenementenhal aan de Buitengasthuisstraat

210114_wob_verzoek_inzake_bouw_evenementenhal.pdf