De Ethische commissie Digitalisering is een groep onafhankelijke professionals die meedenkt met de gemeente Zwolle over ethische vragen bij de inzet van digitale (slimme) technologieën en dataverwerking.

Met de oprichting van de Ethische commissie Digitalisering wil de gemeente input creëren voor het gesprek over gebruik van data en nieuwe technologieën. Met deze input zullen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie de keuzes rond digitalisering transparanter en beter uitlegbaar maken.