Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2016

Aanleiding onderzoek
De gemeente wil graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp die ze krijgen. Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugd wet ingevoerd en is de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor alle jeugdhulp aan Zwolse jongeren. De gemeente betaalt alle jeugdhulp. Daarom willen we graag van jongeren en hun ouders horen wat zij ervan vinden. Zo kunnen we goed kan aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de jeugd wet verplicht om ieder jaar een klant-ervaringsonderzoek uit te voeren over jeugdhulp.

Vragen en antwoorden
De gemeente Zwolle gebruikt voor dit onderzoek de vragenlijst die landelijk is opgesteld.  Met deze vragenlijst wordt onderzocht wat Zwolse jongeren vinden van de jeugdhulp die zij krijgen. Alleen jongeren die ouder dan twaalf en jonger dan drieëntwintig jaar zijn kunnen meedoen. Ook wordt aan ouders van kinderen die jeugdhulp krijgen gevraagd of de jeugdhulp hen goed ondersteund en of ze zien dat hun kind er beter van wordt.  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

De antwoorden die jongeren en ouders invullen worden geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragen heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de jongeren nu hebben of in de toekomst aanvragen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de maand juli. De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

jeugdhulp-rapportage-2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.