Klantervaringsonderzoek Wmo Zwolle 2017

Onderzoek en resultaten
De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die zij krijgen in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning omdat de gemeente die hulp betaalt. Inwoners die aan het onderzoek mee doen helpen de gemeente om de ondersteuning van iedereen in Zwolle die ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft te verbeteren.

De wet maatschappelijke ondersteuning is voor ondersteuning in het kader van een voorziening WMO of een hulpmiddel. Een WMO-voorziening is Hulp bij het huishouden, Begeleiding, Beschermd wonen en Kortdurend verblijf. Hulpmiddelen zijn in dit verband een rolstoel, vervoersvoorziening zoals een scootmobiel, woonvoorziening en woningaanpassing.

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo wet 2015 verplicht om een klant ervaringsonderzoek uit te voeren. Gemeenten gebruiken hiervoor een verplichte vragenlijst. Dit maakt het mogelijk de resultaten tussen gemeenten te vergelijken. Daarnaast hebben wij zelf nog enkele vragen geformuleerd waarmee wij ons beleid beter kunnen richten. Het onderzoek gaat onder andere over de ervaring van inwoners met de toegang tot ondersteuning en de kwaliteit ervan. Ook wordt gevraagd of inwoners zich door de ondersteuning geholpen voelen.
Het onderzoek is in 2017 in mei uitgevoerd. U vindt het onderzoeksrapport in de bijlage def_rapportage_ceo_wmo_2017.pdf

Geanonimiseerde verwerking
De vragen die inwoners invullen worden geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragen heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de inwoner nu heeft of in de toekomst aanvraagt.

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.