Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2017

Onderzoek en resultaten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet 2015. Gemeente Zwolle wil graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp die ze krijgen. Daarom willen we graag van jongeren en hun ouders horen wat zij ervan vinden.Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de jeugdwet verplicht om ieder jaar een klant-ervaringsonderzoek uit te voeren over jeugdhulp.
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle mensen die geregistreerd staan als Client Jeugdhulp en hun ouders:
- Zwolse kinderen met jeugdhulp in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar
- Ouders van kinderen met jeugdhulp in de leeftijd 0 t/m 17 jaar in Zwolle
De vragen zijn bedoeld voor deze jongeren en ouders, maar zij mochten bij het invullen geholpen worden door hun ouders, verzorgers, vrienden, familieleden of buren. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Voor het onderzoek zijn in 2017 iets minder dan 2250 jongeren van 12 tot 18 jaar met jeugdhulp en ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar met jeugdhulp uitgenodigd.
De vragen die jongeren en ouders hebben beantwoord, zijn geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragen heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de jongeren nu hebben of in de toekomst aanvragen.

Door de vragenlijst in te vullen is voorafgaand vermeld dat jongeren en ouders akkoord gaan met het volgende:
Ik vind het goed dat de gemeente mijn antwoorden van dit onderzoek gebruikt om de jeugdhulp voor Zwolse jongeren te verbeteren.

De respons van 17% is hoog te noemen, landelijk werd een respons van 10% verwacht.
Het beeld over de hulp en ondersteuning is in 2017 iets positiever dan in 2016.

De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage. DEF ceo jeugdhulp 2017.pdf

Meer weten over deze jaarlijkse onderzoeken? Kijk ook eens naar het Klantervaring onderzoek jeugdhulp 2016

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.