Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2019

De gemeente Zwolle heeft voor het vierde jaar op een rij onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders en jongeren met de jeugdhulp die zij krijgen.  Alle gemeenten zijn sinds 2016 vanuit de Jeugdwet verplicht om dit te doen. De gemeente Zwolle gebruikt de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp voor Zwolse jongeren te verbeteren.

Net als in de afgelopen 3 jaar is ook in 2019 een vragenlijst uitgezet onder Zwolse kinderen met jeugdhulp in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar en de ouders van kinderen met jeugdhulp in de leeftijd 0 t/m 17 jaar in Zwolle. In totaal zijn ongeveer 2.700 jongeren en ouders van kinderen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Men mocht bij het invullen hulp vragen aan ouders, verzorgers, vrienden, familieleden of buren. Verder zijn de antwoorden van de jongeren en ouders zijn geanonimiseerd. Dat betekent dat niemand kan zien wie de antwoorden heeft gegeven.

In 2019 vulden 275 ouders en 90 jongeren de vragenlijst in. Daarmee kwam de respons uit op 13% wat hoog is vergeleken met het landelijk gemiddelde.

De meeste jongeren en ouders zijn positief over de jeugdhulp. Vergeleken met 2018 zien we een paar veranderingen. Jongeren zijn over het algemeen wat meer tevreden. Een groter aandeel van de ouders zegt dat zijn of haar kind snel is geholpen. Een groter aandeel van de jongeren vindt dat de hulp effect heeft op hun vrijetijdsbesteding en vindt dat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen dankzij de hulp. Ook is het aandeel jongeren dat zijn/haar problemen beter kan oplossen door de hulp, gestegen.

De uitkomsten geven een beeld van de ervaringen met jeugdhulp in Zwolle. Ze bieden input voor gesprekken met bijvoorbeeld de Jongerenraad en de Participatieraad.

In de bijlage vindt u het rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

rapport ceo jeugdhulp 2019.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).