Slimme binnenstad

Zwolle wil een aantrekkelijke en leefbare binnenstad en dat wil niet alleen de gemeente Zwolle, maar dat is ook de wens van de Zwollenaren, van de ondernemers en de bewoners in de binnenstad. Een leefbare en aantrekkelijk stadshart trekt bezoekers aan die hier komen om te winkelen, een hapje te eten en te drinken of te recreëren. Maar een aantrekkelijke en prettige binnenstad is ook een mooie plek om te wonen en te ondernemen.  Nu kan je door fysiek ingrijpen de binnenstad al mooier maken, bijvoorbeeld door het aanpassen van wegen en gebouwen  of met kerstversiering of bloembakken. Sinds COVID-19 zijn wij ons er nog meer van bewust hoe belangrijk onze openbare ruimte, onze buitenruimte is. 

Meten is weten

Voor een echt goed leefbare binnenstad is meer nodig: namelijk data waarop de gemeente het beleid kan aanpassen en zo de binnenstad nog leefbaarder, schoner en aantrekkelijker kan maken. Die data verzamelen we en geven we ook weer terug aan de samenleving onder de noemer: “slimme binnenstad”. En op dit moment willen we vooral op gebied van stadslogistiek en fietsenstallen in de binnenstad nieuwe data gaan verzamelen. 

Twee projecten

De komende tijd wordt voor twee projecten een aantal camera's rond de binnenstad opgehangen. 

  • Stadslogistiek omvat alle verkeer dat nodig is om de winkels en horeca te voorzien van voorraden. De gemeente heeft als doel om in 2025 al het bestel- en vrachtverkeer duurzaam te krijgen, en dus zonder uitlaatgassen.  De komende jaren wordt dit samen met de transportsector, de ondernemers en bewoners uitgewerkt. Om te weten hoeveel, wanneer en wat voor type verkeer er nu in de binnenstad komt, worden vijf wegen van en naar de binnenstad zogenaamde ANPR-camera's geplaatst. Op die manier kunnen we het verkeer monitoren en zo het beleid aanpassen. Uiteraard worden alle wettelijke eisen met betrekking tot privacy opgevolgd en in acht genomen.
  • Daarnaast worden ook de fietsbewegingen in kaart gebracht.  Hoe meer we immers weten van de voorkeuren van de fietser, hoe beter we effectieve maatregelen kunnen nemen die het fietsgebruik en fietsgemak bevorderen. Dat doen we met behulp van telsensoren en meetapparatuur in de fietsenstallingen. Zo krijgen we inzicht in de beschikbaarheid van de stallingen en kunnen we fietsers al op de route te informeren over een goede stallingsplek. Daardoor kunnen de fietsers via een rustiger route de binnenstad in leiden. 

Slimme samenleving

Het verzamelen en analyseren van data en het inzetten van technologie zijn nooit een doel op zich, maar wordt ingezet voor vraagstukken die in de samenleving spelen. Naast dit project Slimme binnenstad zijn ook Senshagen  of de nattevoetenkaart voorbeelden van de slimme samenleving.