Arjan Spaans

Wethouder

Lid van: CDA

Arjan Spaans is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

  • Energietransitie (en warmte)
  • Klimaat (adaptatie)
  • (Beheer) openbare ruimte
  • Toezicht en Handhaving (milieu)
  • Digitale transitie en privacy (Smart City)

Arjan Spaans is wijkwethouder van:

  • Zwolle Zuid
  • Windesheim
  • IJsselzone