Dorrit de Jong

Wethouder

Lid  van: GroenLinks

Dorrit de Jong is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Zorg en welzijn (Wmo)
 • Wonen
 • Wonen met zorg
 • Diversiteit en inclusie
 • Ouderen
 • Toegankelijkheid
 • Vluchtelingen, inburgering en integratie
 • Zorg en veiligheid (w.o. Veilig Thuis en mensenhandel)

Dorrit de Jong is wijkwethouder van:

 • Holtenbroek
 • Aalanden
 • Langenholte
 • Gebied ten Oosten van de Overijsselse Vecht met Haerst en Tolhuislanden

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Bestuurslid Sociale recherche IJssel-Vechtstreek
 • Bestuurslid Gemeenschappelijk Belastingkantoor
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van BNG NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Essent-opvolgers: (Enexis Holding NV, CBL Vennootschap BV, Vordening Enexis BV, Verkoop vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, PBE BV)
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Vitens NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van ROVA NV