Klaas Sloots

Wethouder

Lid  van: GroenLinks

Klaas Sloots is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Financiën
 • Zorg en WMO
 • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
 • Inkomensbeleid (armoedebestrijding / schulddienstverlening)
 • Welzijn
 • Vluchtelingenwerk

Klaas Sloots is wijkwethouder van:

 • Holtenbroek
 • Aalanden
 • Haerst-Tolhuislanden

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Bestuurslid Sociale recherche IJssel-Vechtstreek
 • Bestuurslid Gemeenschappelijk Belastingkantoor
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van BNG NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Essent-opvolgers: (Enexis Holding NV, CBL Vennootschap BV, Vordening Enexis BV, Verkoop vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, PBE BV)
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Vitens NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Wadinko NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van ROVA NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Tiem BV