Paul Guldemond

Wethouder

Lid van: D66

Paul Guldemond is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

  • Economie
  • Circulaire economie en afval
  • Bedrijventerreinen
  • Werk en inkomen
  • Human Capital Agenda
  • Middelbaar en hoger beroepsonderwijs (MBO/HBO/UNI)
  • Bedrijfsvoering
  • Financiën

Paul Guldemond is wijkwethouder van:

  • Veerallee
  • Kamperpoort/Hanzeland