William Dogger

Wethouder

Lid van: Swollwacht

William Dogger is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Beheer openbare ruimte, milieu en afval
 • Groenbeleid
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Vitaal en waardig ouder worden
 • Toegankelijkheid
 • Toezicht en handhaving milieu
 • Dierenwelzijn

William Dogger is wijkwethouder van:

 • Diezerpoort
 • Wipstrik
 • Berkum (inclusief Brinkhoek en Veldhoek)
 • Wijthmen (inclusief Herfte en Zalné)

Nevenfuncties uit hoofde van het gemeentebestuur:

 • Bestuurslid Omgevingsdienst
 • Lid kenniskring lectoraat irt ouderenzorg, Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Vicevoorzitter bestuurlijk Vervoersberaad West-Overijssel
 • Lid bestuurstafel Bereikbaarheid Regio Zwolle
 • Lid bestuurlijke stuurgroep Verstedelijkingsstrategie/Gebiedsgerichte MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) regio Zwolle
 • Voorzitter commissie naamgeving.
 • Lid bestuurlijke begeleidingsgroep EuregioRail.