Allet Dopmeijer

Directeur Sociaal domein

Als Directeur Sociaal domein maakt Allet deel uit van het Managementteam Zwolle.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht Zusters Franciscanessen van Oirschot, sinds 1 december 2020
  • Lid van de Raad van Toezicht van stichting Actioma en vanuit deze stichting bestuurslid van de stichting beheer KLCMO, sinds 1 december 2020.

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.