Leges vergunningen en verordeningen

Overzicht van leges voor vergunningen en verordeningen
  Leges 2022 (in euro)
APV en andere plaatselijke verordeningen  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (zonder advies):
105,00
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (met advies):
153,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor het gebruik van een geluidswagen, per dag:
96,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor onversterkte muziek, per maand:
105,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het verkopen van vuurwerk:
459,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een betaald voetbalwedstrijd:
 

per seizoen:

326,00

per keer:

215,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid:
324,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een loterij of ander kansspel:
31,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het op of aan de weg innemen van een standplaats*  
 • per keer:
105,00 
 • per jaar:
326,00
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor meer standplaatsen**: 275,00
te vermeerderen met:  
   - 1 t/m 50 standplaatsen, met; 90,00
   - 51 t/m 100 standplaatsen, met; 178,00
   - 101 en meer standplaatsen, met; 590,00
Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een ligplaatsenvergunning op een andere naam op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:  103,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:  
 • indien het een conceptaanvraag betreft:
93,00
 • indien het een aanvraag betreft voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, of het vervangen of aanpassen van een woonschip:
260,00

Bovenstaande bedragen worden verhoogd met een legesbedrag voor de welstandsbeoordeling, tenzij het alleen gaat om een overschrijving van de ligplaatsenvergunning, ter hoogte van:  

84,00
In specifieke situaties vindt voor ligplaatsenvergunningen verrekening plaats of wordt een lager legesbedrag in rekening gebracht. Voor de specifieke regelingen verwijzen wij u naar de Legesverordening op www.overheid.nl.  
Een beschikking*:  
 • voor het gedogen van een coffeeshop:
15.717,00
 • voor een vervolgaanvraag voor het gedogen van een coffeeshop:
914,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
324,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
3.830,00
 • een aanvraag voor het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
1.449,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
324,00
Horeca  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Alcoholwet:
914,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een paracommercieel horecabedrijf op grond van de Alcoholwet:
456,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning
914,00
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een paracommercieel horecabedrijf:
456,00
Het overschrijven van een exploitatievergunning: 105,00
De wijziging van een leidinggevende: 221,00
Een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet: 96,00
De wijziging van een lokaliteit: 324,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van*:  
een terrasvergunning op grond van artikel 2.28a APV 277,00
De wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning 42,00
Winkeltijden  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een avondwinkel op zon- en feestdagen:
324,00
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v een avondwinkel op werkdagen:
187,00
 • een aanvraag voor een overige ontheffing van de Winkeltijdenwet:
105,00
Ontheffing tijdelijke lozing  
Voor een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering betaalt u voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:  
 • per eenheid van 0 tot en met 500 m³:
66,00
 • per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³:
42,00
 • per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³:
30,00
 • per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³:
22,00
 • per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³:
17,00
 • per eenheid boven de 100.000 m³:
12,00
Vergunning tijdelijke verhuur woningen en gebouwen  
Het tarief voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:
158,00
 • een aanvraag tot verlenging van een vergunning:
89,00
Wanneer aanvragen gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex  
 • voor het aanvragen van de vergunning:
348,00
 • voor het verlengen van de vergunning:
207,00

 

* Dit is het bedrag dat u moet betalen voor het werk dat de gemeente doet als we uw aanvraag bekijken en behandelen. Dus ongeacht of uw aanvraag wordt goed- of afgekeurd.

** Voor een vermeerdering van 1 t/m 50 standplaatsen komt er 87 euro bij de 264 euro. Als u 52 t/m 100 standplaatsen hebt, komt er 171 euro bij, enzovoorts.