Vergoedingen raadsfracties

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming voor ondersteuning van hun werkzaamheden. De vergoeding is gebaseerd op de Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning.

In de verordening is bepaald dat de raadsfracties verantwoording aan de raad afleggen over de besteding van de bijdragen voor fractieondersteuning. Conform gemaakte afspraken wordt de verantwoording op de website openbaar gemaakt. De onderliggende stukken (facturen en bonnen) zijn op te vragen bij de individuele raadsfracties of de Raadsgriffie.  

 

2020-2021

GroenLinks_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

Swollwacht_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

VVD_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

D66_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

PvdA_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

SP_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

CDA -_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

christenunie_-_financiele_verantwoording_besteding_fractievergoeding_2020-2021.pdf

2019 - 2020

Verantwoording_fractievergoeding_christenunie_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_groenlinks_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_swollwacht_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_VVD_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_CDA_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_D66_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_PvdA_2019-2020

Verantwoording_fractievergoeding_SP_2019-2020

 

2018 - 2019

ChristenUnie- verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

Groenlinks - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

GroenLinks - herberekening fractievergoeding 2018-2019.pdf

Swollwacht - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

VVD - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

CDA - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

D66 - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

PvdA - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

SP - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf