Diverse onderwerpen in debatrondes en rondetafelgesprek op maandag 16 mei 2022

Op de agenda van de gemeenteraad van 16 mei staat o.a. het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle en de haalbaarheidsstudie van het Fraterhuis voor huisvesting in het toekomstige Handelshuys.

In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over de Haalbaarheidsstudie Fraterhuis. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en om op basis hiervan een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de ambtelijke kosten voor de verdere planontwikkeling. Vervolgens is er om 21.10 uur een debat over het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle. Hierbij gaat het over de plannen en ideeën in het ontwikkelprogramma Stadshart en de uitvoeringsagenda op hoofdlijnen.

Tegelijkertijd is er vanaf 19.30 uur een rondetafelgesprek in de TaK-zaal over de Verordening middenhuur prijsverdeling woningbouwprogramma Zwolle. De regeling voor middenhuur maakt onderdeel uit van de betaalbaarheidsagenda 2022, waarmee de gemeente Zwolle verder wil inzetten op het vergroten van het betaalbaar aanbod aan woningen in de stad. 

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 16 mei 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 16 mei 2022

Debatronde (Raadzaal)

19.30 uur: Haalbaarheidsstudie Fraterhuis

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle

22.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Rondetafelgesprek (TaK-zaal)

19.30 uur: Verordening middenhuur prijsverdeling woningbouwprogramma Zwolle 

21.00 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.