Diverse onderwerpen in debat- en informatierondes op maandag 20 juni 2022

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 20 juni staan de evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk, het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid, de nadere duiding van het rioolonderzoek drugsgebruik en Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma.

In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over de evaluatie van het protocol Welkom in mijn Wijk. In 2011 is het protocol Welkom in mijn Wijk vastgesteld. Het doel hiervan is draagvlak te creëren en te behouden voor goed gespreide huisvesting voor bijzondere doelgroepen in Zwolse wijken. Het protocol is in 2021 geëvalueerd. Na deze evaluatie is het protocol aangepast. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over de voorgestelde aanpassingen.

Om 21.10 uur is er in de Raadzaal een debat over het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid. Uit het gemeentelijk wijkaccomodatie-onderzoek is gebleken dat in Zwolle Zuid een aantrekkelijke, toegankelijke stadsdeelvoorziening nodig is met aanbod op het gebied van welzijn, (cultuur)educatie en voorzieningen in het sociaal-maatschappelijk voorveld. In het haalbaarheidsonderzoek zijn drie scenario’s uitgewerkt. Het voorstel is om te kiezen voor het scenario waarin de panden van De Pol en naastgelegen Stadkamer volledig gerenoveerd en verduurzaamd worden. De gemeenteraad gaat in debat over de voorgestelde scenario’s en de consequenties.

Tegelijkertijd is er om 19.30 uur in de TaK-zaal een rondetafelgesprek over de nadere duiding van het rioolonderzoek drugsgebruik. De gemeente heeft in 2021 een rioolwateronderzoek laten uitvoeren naar drugs(gebruik) in de gemeente Zwolle. Het onderzoek laat zien dat het drugsgebruik in Zwolle op de meeste vlakken vergelijkbaar is met andere grotere Nederlandse steden, met uitzondering van de gemeten hoeveelheid 3-MMC (en 4-MMC) en amfetamine. De gemeenteraad gaat in gesprek met direct betrokkenen en experts over hoe zij de uitkomsten van het onderzoek afwegen, hoe partijen samenwerken om drugsgebruik tegen te gaan en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.

Rond 21.10 uur volgt in de TaK-zaal een rondetafelgesprek over de quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma. Als gevolg van de toenemende druk op de woningmarkt is in de betaalbaarheidsagenda 2022  afgesproken om te onderzoeken of de verdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% dure woningen in het woningbouwprogramma nog passend is bij de inkomensontwikkeling van Zwolle in de toekomst. Hierop is een quickscan uitgevoerd waarin met nieuwe data is gekeken naar de onderbouwing voor deze verdeling. De raad gaat hierover in gesprek met verschillende betrokkenen.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 20 juni 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 20 juni 2022

Debatronde (Raadzaal)

19.30 uur: Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid

22.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Rondetafelgesprek (TaK-zaal)

19.30 uur: Nadere duiding rioolonderzoek drugsgebruik

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma

22.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.