Diverse onderwerpen in debatrondes Raadsplein op maandag 24 januari 2022

Bekijk de agenda's van maandag 24 januari.

In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.00 uur (in plaats van 19.30 uur) eerst over de Hoofdlijnen en besluiten met het oog op de Omgevingswet en specifiek het omgevingsplan. Aansluitend volgt een debatronde over de Spoorzone – Nota van Uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen en Lurelui-Oost.

De gemeenteraad debatteert in de TaK-zaal over de evaluatie en opdrachtscenario’s Tiem en vervolgens over de Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022. Deze vergadering start om 19.30 uur.

Live meekijken en invloed uitoefenen

In verband met de corona-maatregelen is de publieke tribune niet toegankelijk. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of TaK-zaal doen voor de debatrondes of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 24 januari 10:00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl.

Agenda gemeenteraad 24 januari 2022

Debatronde (Raadzaal)

19.30 uur: Hoofdlijnen en besluiten met het oog op de Omgevingswet en specifiek het omgevingsplan

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Spoorzone – Nota van Uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen, Lurelui-Oost

22.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda en de link naar de live-uitzending.

Debatronde (TaK-zaal)

19.30 uur: Evaluatie en opdrachtscenario’s Tiem

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022

22.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina