Gemeenteraad behandelt de voorjaarsstukken op maandag 27 juni 2022

Maandag 27 juni behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur verschillende financiële stukken.

Deze avond behandelt de gemeenteraad de jaarstukken 2021, de beleidsrapportage (Berap) 2022-1 en de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022.

Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van 2021. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 5,6 miljoen.

In de Berap worden de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 weergegeven. Op financieel gebied is er sprake van een afwijking. Er is per saldo een nadelig resultaat van € 4,69 miljoen. De grootste tegenvallers worden gevormd door de kosten voor Jeugdzorg (€2,9 miljoen) en de hogere energieprijzen (€1,5 miljoen).

In de Meerjaren Vastgoed Prognose (MPV) wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde grondbeleid en de financiële gevolgen hiervan. In de MPV 2022 is een positief financieel jaarresultaat te zien van € 27,3 miljoen.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 27 juni 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 27 juni 2022

Debatronde Voorjaarsstukken (Raadzaal)

19.30 uur: Gesprek met accountant over accountantsverslag bij jaarstukken 2021 (TaK-zaal)

20.00 uur: Debatronde Jaarstukken 2021 en Berap 2022-2

22.00 uur: Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022

23.00 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.