Gemeenteraad neemt besluit over diverse onderwerpen waaronder het ontwikkelplan Zwartewaterzone

Bekijk de raadsagenda van maandag 29 november 2021. Er is een besluitvormingsronde met diverse hamerstukken.

 

Agenda gemeenteraad maandag 29 november 2021

Live meekijken en invloed uitoefenen

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen de 39 raadsleden digitaal met elkaar. De vergadering is alleen te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. 

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat dit kan op de volgende manieren:

 • Spreek in tijdens de digitale vergadering (u krijgt vooraf een instructie),
 • Stuur uw inspraakreactie per e-mail, dan voegen we u reactie toe aan de agenda.

Voor de vergadering van maandag 29 november moet uw aanmelding om in te spreken/uw inspraakreactie uiterlijk diezelfde dag voor 10.00 uur verstuurd zijn aan raadsgriffie@zwolle.nl.

Besluitvormingsronde

Raadzaal

19.30 uur De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Begrotingswijziging 2021-1 GGD IJsselland
 • Beleidsagenda gezondheid 2022-2026
 • Toekomst grondbeleid Zwolle
 • Stedenbouwkundig ontwikkelplan Zwartewaterzone
 • Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning en aanverwante documenten 2022
 • Ambitiedocument Rekenkamercommissie Zwolle
 • Bedrijven Investerings Zone Binnenstad 2022-2026
 • Bedrijven Investerings Zone Hessenpoort 2022-2026
 • Vaststelling Havenverordening
 • Gemeentelijk rioleringsprogramma (GRP) 2022-2026
 • Verlenen ontslag burgerlid D66

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken + de livestream.

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.