Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op 20 december 2021

Bekijk de agenda van de besluitvormingsronde van maandag 20 december 2021.

Live meekijken en invloed uitoefenen

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen de 39 raadsleden digitaal met elkaar. De vergadering is te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat kunnen inspreken tijdens de digitale vergadering. Hiervoor krijgt u vooraf een instructie. U kunt ook uw inspraakreactie per e-mail toesturen, de reactie wordt toegevoegd aan de agenda. Aanmelden voor het inspreken of een inspraakreactie sturen kan tot maandag 20 december 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl.

Agenda gemeenteraad maandag 20 december 2021

Besluitvormingsronde (digitaal) 

De vergadering start om 19.30 uur. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Programma en overzicht onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2022
 • Tijdelijke verlaging huurprijs en erfpachtcanon 
 • Bomenverordening 2021
 • Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland
 • Publieke taak garantiestelling coöperatie Duurzaam Tolhuislanden
 • SSC ONS Financiële stukken - december 2021
 • Vrijgave deel procesgeld Berkum Energieneutraal vanuit PAW subsidie
 • Controleprotocol en normenkader rechtmatigheid 2021
 • Vaststellen bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19
 • Begrotingswijziging gevolgen corona begroting 2021
 • Belastingverordeningen 2022
 • Vaststelling derde periodieke begrotingswijziging 2021
 • Besteding ESF-middelen
 • Onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie
 • Regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken en de link naar de live-uitzending van de besluitvormingsronde. 

Contact gemeenteraad 

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via www.zwolle.nl/gemeenteraad