Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op 17 januari 2022

Bekijk de agenda van de besluitvormingsronde van maandag 17 januari.

Live meekijken en invloed uitoefenen

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen de 39 raadsleden digitaal met elkaar. De vergadering is te volgen via de livestream op Livestream gemeenteraad.

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat kunnen inspreken tijdens de digitale vergadering. Hiervoor krijgt u vooraf een instructie toegezonden. U kunt ook uw inspraakreactie per e-mail toesturen, de reactie wordt toegevoegd aan de agenda. Aanmelden voor het inspreken of een inspraakreactie sturen kan tot maandag 17 januari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl

Agenda gemeenteraad 17 januari 2021

De vergadering start om 19.30 uur. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

  • Beeldkwaliteitplan Breezicht Noord
  • Vaststelling bestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg Grote Voort (Retail)
  • Coördinatiebesluit artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening voor de herontwikkeling Schuttevaerkade 80-88 naar woningbouw
  • Wijziging hoofdstuk 3 APV / Regelgeving prostitutie

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken en de link naar de live-uitzending

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via Contact gemeenteraad.