Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op 7 maart 2022

Bekijk de agenda van de besluitvormingsronde van maandag 7 maart.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat kunnen inspreken tijdens vergadering. U kunt ook uw inspraakreactie per e-mail toesturen, de reactie wordt toegevoegd aan de agenda. Aanmelden voor het inspreken of een inspraakreactie sturen kan tot maandag 7 maart 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken is ook digitaal mogelijk via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 7 maart 2022

Besluitvormingsronde (Raadzaal)

De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Wijthmenerplas, herziening 1 (2022)
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum
 • Strategische Onderwijsagenda 2022-2026 – dec 2021
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Weezenlanden Noord
 • Afvalstoffenverordening 2022
 • Jongerenplatform
 • Bestedingsvoorstel lokale Koolmeesgelden 2022
 • Kadernota Zwolse religieuze gebouwen
 • Programma Circulaire Economie
 • Zwolse Aanpak Circulair Bouwen
 • Verordening middenhuurwoningen Zwolle 2022
 • Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving – Openbare Orde en Veiligheid
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Herfte Wijthmen, cultuurhistorie
 • Bestemmingsplan Buitengebied Hollewandsweg 30, 30A
 • Vaststelling Geurgebiedsvisie en Geurverordening Wijthmen Deelgebied Het Buyten van Zwolle
 • Rijksbijdrage opsporen/ruimen explosieven WO II 2021
 • Vervolg maatregelen in coronatijd vrijetijdseconomie
 • Vervanging toplaag kunstgrasvelden
 • Hessenpoort 3
 • Kredietaanvraag grootschalig vervangingsonderhoud Stadskantoor en Stadhuis
 • Initiatiefvoorstel GroenLinks en D66 - Experiment met nieuwe vormen van lokale democratie

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via de contactpagina