Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 19 september 2022

Bekijk de agenda van de besluitvormingsronde van maandag 19 september 2022.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of organisaties die de gemeenteraad willen toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat kunnen inspreken tijdens de vergadering. Iedereen kan ook een inspraakreactie per e-mail toesturen, de reactie wordt toegevoegd aan de agenda. Aanmelden voor het inspreken of een inspraakreactie sturen kan tot maandag 19 september 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 19 september 2022

Besluitvormingsronde (Raadzaal)

De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Vaststellen bestemmingsplan Zwolle, recreatieve (commerciële) vaartuigen
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Meenteweg 30,30a en 32
 • Bestemmingsplan Erfgenamenweg 16 e.o. (Het Buyten) en Welstandsnota 2022, versie mei 2022
 • Aanpassing gemeenschappelijke regeling GBLT - sep 2022
 • Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, Schuttevaerkade
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Valkenbergweg 24
 • Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum
 • Vaststellen Hemelwaterverordening 2022
 • Besteding rijksmiddelen verduurzaming woningen kwetsbare huishoudens
 • Herbenoeming leden Raad van Toezicht OOZ
 • Vaststelling fractievergoedingen

Bekijk de uitgebreide agenda en bijbehorende stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.