Gemeenteraad praat over Jeugdzorg en Nieuwe Algemene plaatselijke verordening

Bekijk de agenda van de gemeenteraad van maandag 17 mei. De gemeenteraad gaat in de Raadzaal in debat over de Jeugdzorgkosten 2020. Dit wordt gecombineerd besproken met de Regionale visie op Jeugdhulp. Daarnaast is er een digitale debatronde over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit is de gemeentelijke regelgeving over openbare orde, veiligheid en gebruik van de openbare ruimte. 

Agenda Raadsplein maandag 17 mei 2021

Live meekijken en invloed uitoefenen

Met het opheffen van de avondklok vergadert de gemeenteraad weer deels fysiek. De debatten zijn in de Raadzaal. Informatierondes/besluitvormingsrondes zijn nog online. Bij de debatten in de Raadzaal mogen alleen de woordvoerders per fractie per onderwerp aanwezig zijn. Mensen die de raad willen toespreken mogen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 17 mei 10.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Raadzaal

Debatronde

19.30 uur Jeugdzorgkosten 2020 gecombineerd met Regionale visie Jeugdhulp

21.30 uur Einde

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken +live uitzending.

Debatronde (online)

19.30 uur Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

21.30 uur Einde

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken +live uitzending.

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad