Inspreken bij een digitale raadsvergadering

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad (over een onderwerp dat op de raadsagenda staat), dan kunt u hierover de raadsleden of fracties benaderen, de raad toespreken aan het begin van de digitale raadsvergadering of een inspraakreactie per mail sturen. Lees meer over hoe het inspreken bij een digitale raadsvergadering in zijn werk gaat.

Inspreken

Waarom is een bepaald onderwerp voor u belangrijk? Welke invalshoek moeten raadsleden vooral ook bekijken? U kunt het de gemeenteraad laten weten door in te spreken. 

Momenteel vergadert de gemeenteraad in verband met de coronamaatregelen digitaal. U kunt inspreken bij de digitale raadsvergadering.

Aanmelden

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen en onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u van tevoren wel aan bij de raadsgriffie als u de raad wilt toespreken.

Hoe gaat het inspreken tijdens een digitale vergadering in zijn werk

Tijdens digitale vergaderingen kunt u vanuit huis inspreken of als u niet digitaal vaardig bent dan kunt u met hulp van de raadsgriffie inspreken vanaf een laptop in het stadhuis.

  • Elke inspreker krijgt 5 minuten voor zijn of haar betoog.
  • Insprekers verlaten de digitale vergaderomgeving na hun inspraak, zij kunnen de inhoudelijke behandeling van het onderwerp volgen via de livestream op zwolle.nl/gemeenteraad.
  • Aanmelden voor het inspreken bij een digitale vergadering kan via raadsgriffie@zwolle.nl. U ontvangt vervolgens een toelichting en inloginstructie.

U kunt ook uw inspraakreactie mailen. Inspraakreacties moeten uiterlijk de dag van de vergadering voor 10.00 uur zijn verstuurd. Als u niet kunt mailen of videobellen, maar toch wil reageren op een onderwerp, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181.