Inspreken over de omgevingsvisie

De gemeenteraad organiseert op maandag 28 juni een inspreekmoment voor Zwollenaren over de Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen 2030”. Deze visie is door het college van B&W voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

De omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee de gemeente Zwolle laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. De Tour de Zwolle, een sessie van negen online bijeenkomsten, 122 zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvisie en veel persoonlijke gesprekken met Zwollenaren hebben deze omgevingsvisie gevormd.

Inspreekmoment en debat

De gemeenteraad wil Zwolse inwoners, bedrijven en instellingen nog graag voor de zomervakantie de gelegenheid geven om tijdens een inspreekmoment op 28 juni om 19.30 uur in te spreken over deze visie. Voordat de gemeenteraad over deze omgevingsvisie gaat besluiten is er op maandag 30 augustus een debat gepland.

Het inspreekmoment vindt plaats in een digitale vergaderomgeving. Er is hulp beschikbaar om het digitaal inspreken mogelijk te maken voor mensen die minder ervaring hebben met videobellen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 juni via raadsgriffie@zwolle.nl / (038) 498 21 81.

Bekijk meer info over de omgevingsvisie.