Samenvatting Raadsvergadering dinsdag 6 juli 2021

Op dinsdag 6 juli was er een extra besluitvormingsronde over o.a.de gebiedsvisie IJsselcentrale,Zorgpolis en het Cultureel Perspectief 2040.Verder waren er diverse actuele raadsvragen,hamerstukken en aanvullingen+wijzigingen op de besluiten. Lees de samenvatting hieronder of bekijk het videoverslag.

Besluitvormingsronde (digitaal)

Inspraak

Aan het begin van de vergadering wordt door een aantal Zwollenaren ingesproken over:

 • Bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19
 • Bestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1

Actuele raadsvragen

Raadsleden kunnen aan het begin van de raadsvergadering vragen stellen aan de wethouders over actuele onderwerpen. In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli zijn vragen gesteld over:

 • Bekeuren pakketbezorgers binnenstad
 • 12.000 woningen Rabobank.

Besluiten 6 juli 2021

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen (achter ieder onderwerp ziet u de stemverhouding staan):

 • Gebiedsvisie IJsselcentrale & omgeving (aanwezig:37 voor: 24 tegen:13 CDA, D66, PvdA en SP)*

*De gemeenteraad heeft bij dit besluit de volgende aanvullingen en wijzigingen aangenomen:

Visie IJsselcentrale en omgeving, Hoge architectuurambitie ontwikkeling Harculo en Onderzoek upgrade Oldeneler park als aantrekkelijk recreatiegebied

Deze aanvullingen en wijzigingen zijn te bekijken in de raadsagenda van dinsdag 6 juli 2021.

 • Vaststelling bestemmingsplan Zwolle-zuidoost (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Gewijzigde subsidieverordeningen beschermd wonen (H28 ASV) en maatschappelijke opvang (H32 ASV) (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Nieuwe zorgkostenregeling: toekomstbestendig en op maat (aanwezig:37 voor:27 tegen: 10 (CDA, PvdA en SP)*

* De gemeenteraad heeft bij dit besluit het college van B&W de opdracht gegeven om Vrijwilligersorganisaties actief te betrekken bij het informeren van de doelgroep over de nieuwe zorgkostenregeling.

 • Ontgraven en toepassen grond (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Vervolg maatregelen horeca in coronatijd en na de lockdown (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)* fracties SP, D66 en PvdA: tegen beslispunt 1a                                                      
 • Regionale Energiestrategie 1.0 (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)* fractie Swollwacht: tegen beslispunt 2.1
 • Activiteitenregeling Schoon Zwolle (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Intrekken regeling Groene Leges (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Tegemoetkoming Verhuur Sportaccomodaties (TVS-3) (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ‘aansluiting Burg. Van Walsumlaan naar Campus Windesheim’ (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)
 • Bestedingsvoorstel lokale Koolmeesgelden 2021 (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)*

* De gemeenteraad heeft bij dit besluit het college van B&W de opdracht gegeven om de motie Zwolse Wegwijsbeurs alsnog uit te voeren.

 • Cultureel Perspectief Zwolle 2040 (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)*

* De gemeenteraad heeft bij dit besluit het college van B&W de opdracht gegeven om het publiek centraal te stellen.

 • Economisch Perspectief (aanwezig:37 voor: 37: tegen:0)

Zwemmen in Milligerplas

De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht te geven te kijken of de kwaliteit van het zwemwater verbeterd kan worden en bezoekers van de plas actief te blijven informeren over de kwaliteit van het zwemwater.

Organisatie Invictus Games

De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven te onderzoeken of het internationale mulitsportevenement,voor militairen die hun verwondingen of handicaps in diensttijd hebben opgelopen, in Zwolle te laten plaatsvinden.

Meer weten over de actuele raadsvragen, besluiten en moties/ amendementen (aanvullingen/wijzigingen op de voorstellen)? Bekijk dinsdag 6 juli en/het videoverslag.