Samenvatting Raadsvergadering maandag 5 juli 2021

Op maandag 5 juli was er een besluitvormingsronde.De gemeenteraad nam een besluit over de plannen voor Zwolle voor de komende jaren en daarbij behorende stukken. De raadsleden vergaderden voor het eerst sinds lange tijd fysiek met elkaar in de Statenzaal van het Provinciehuis vanwege de 1,5 meter afstand-regel.Er zijn diverse moties (opdrachten voor het college van B&W) aangenomen, waaronder twee wensen van Zwollenaren.Lees de samenvatting hieronder of bekijk het videoverslag.

Raadsvergadering 5 juli 2021

Besluiten

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen (achter ieder onderwerp ziet u de stemverhouding staan):

 • Jaarstukken 2020 (aanwezig:37 voor:37 tegen:0)
 • Beleidsrapportage (Berap) 2021-1 (aanwezig:37 voor:37 tegen:0
 • Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2021 (aanwezig:37 voor:37 tegen:0
 • Perspectiefnota (PPN) 2022-2025 (aanwezig:37 voor:27 tegen:10 (PvdA, SP en D66)
 • Uitkomsten meicirculaire 2021 Gemeentefonds ((aanwezig:37 voor:37 tegen:0)

Moties

Er zijn bij de bovenstaande besluiten diverse moties(opdrachten voor het college van B&W) aangenomen.

 • Ontlast mantelzorg door onderzoek logeer- en respijtzorg
 • Compensatie Zwolse mantelzorgers.
 • Niet besparen maar ontwikkelen op GGZ.
 • Proef basisbanen
 • Allemaal wijzer van de voorzieningenwijzer.
 • Huurverlaging door coronasluiting.
 • Uitnodiging aan inwoners voor ontmoetingsplekken
 • Plekken voor stille recreatie
 • Convenant gegevens delen.

Wensen vanuit Zwollenaren

De gemeenteraad riep Zwollenaren op om hun wensen/dromen voor Zwolle voor de komende jaren te delen met de gemeenteraad. Daarvan zijn twee wensen die Zwollenaren vooraf hebben gedeeld met de gemeenteraad omgezet in een opdracht (een motie) voor het college van B&W. 

 • De Ossenmarkt: Rondom de Peperbus

De gemeenteraad geeft het college van B&W de opdracht in gesprek te gaan met inwoners die hun leefomgeving en daarmee de stad willen verbeteren en te onderzoek of er draagvlak is, bij omwonenden en (in dit specifieke geval) het bestuur van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, voor de uitvoer van in ieder geval de korte termijn plannen zodat deze voor het einde van 2021 gerealiseerd kunnen worden.

 • Een nieuw skatepark voor Zwolle

De gemeenteraad geeft het college van B&W de opdracht om De kansen voor een nieuw eigentijds skatepark en/ of renovatie voor Zwolle te onderzoeken en daarbij de wensen van de Zwolse gebruikers, de ervaringen van andere steden waar soortgelijke projecten zijn ontwikkeld en de subsidiemogelijkheden, te betrekken.

Alle moties en besluiten zijn te bekijken in de agenda van maandag 5 juli.

Bekijk het videoverslag van de raadsvergadering.