Spoeddebat gemeenteraad op maandag 5 september 2022

Maandag 5 september vindt er om 19.30 uur een extra raadsvergadering plaats voor de behandeling van het verzoek om een spoeddebat. Als het verzoek op 5 september door de raad wordt ingewilligd, dan kan het spoeddebat diezelfde avond worden gehouden. Het debat zal gaan over de communicatie en locatiekeuze voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in de Prinses Margriethaven.

Het verzoek tot het houden van een spoeddebat tijdens een extra raadsvergadering is ingediend door de fracties van Swollwacht en VVD. De debatvraag die centraal zal staan is door de aanvragende partijen als volgt gesteld: “Wat is de mening van de gemeenteraad over de wijze van communiceren over de komst en locatiekeuze van een opvangschip in de Prinses Margriethaven in Holtenbroek, en hoe dient de communicatie in het vervolg over vergelijkbare trajecten eruit te zien?”. 

Het voor maandag 5 september ingeplande debat over de actualisatie van de Referendumverordening en het rondetafelgesprek over de prijsverdeling van het woningbouwprogramma Zwolle worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 5 september 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 5 september 2022

Besluitvormingsronde (Raadzaal)

1) Opening en mededelingen 

2) Vaststellen agenda: tijdens dit agendapunt wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het houden van een spoeddebat.

3) (na instemming van de raad) Spoeddebat: communicatie over en locatie van crisisnoodopvang van vluchtelingen in Zwolle.

4) Sluiting

Bekijk de uitgebreide agenda en bijbehorende stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en per e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.