Terugblik besluitvormingsronde Raadsplein maandag 20 september 2022

Bekijk de terugblik of het videoverslag van de besluitvormingsronde van de gemeenteraad.

Aan het begin van de vergadering is stilgestaan bij het overlijden van de heer Gerrit van der Kooy, oud lid van de gemeenteraad voor de VVD (2006-2018), en bij het overlijden van de heer Siegfried de Vink, medewerker van de gemeentelijke organisatie sinds 2009.

Insprekers

Aan het begin van de vergadering heeft een inspreker gesproken over agendapunt 11 ‘Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, Schuttevaerkade’.

Beëdiging nieuw raadslid CDA

De voorzitter staat kort stil bij het vertrek uit de raad van mevrouw Renkema. De raad besluit tot toelating tot de raad van mevrouw Hoorn. Ten overstaan van de raad legt mevrouw Hoorn de eed af in handen van de voorzitter.

Besluiten

De volgende voorstellen zijn aangenomen:

 • Vaststellen Algemene subsidieverordening Zwolle 2022
 • Vaststellen bestemmingsplan Zwolle, recreatieve (commerciële) vaartuigen
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Meenteweg 30,30a en 32
 • Bestemmingsplan Erfgenamenweg 16 e.o. (Het Buyten) en Welstandsnota 2022, versie mei 2022
 • Aanpassing gemeenschappelijke regeling GBLT - sep 2022
 • Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, Schuttevaerkade
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Valkenbergweg 24
 • Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum
 • Vaststellen Hemelwaterverordening 2022
 • Besteding rijksmiddelen verduurzaming woningen kwetsbare huishoudens
 • Herbenoeming leden Raad van Toezicht OOZ
 • Vaststelling fractievergoedingen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de besluiten en ingediende moties? Bekijk de raadsagenda van maandag 20 september 2022.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag of opmerking voor of over de gemeenteraad? Of wilt u inspreken in een raadsvergadering? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden via de contactpagina.