Terugblik en videoverslag Raadsplein maandag 12 september 2022

Bekijk de terugblik en de videoverslagen van het rondetafelgesprek over de Quickscan 30-40-30 prijsverdeling, het debat over de Referendumverordening en het themadebat Sociaal domein.

Rondetafelgesprek Quickscan prijsverdeling woningbouwprogramma Zwolle

Als gevolg van de toenemende druk op de woningmarkt is in de betaalbaarheidsagenda 2022 ook afgesproken om te onderzoeken of de verdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% dure woningen in het woningbouwprogramma nog passend is bij de inkomensontwikkeling van Zwolle in de toekomst. Hierop is een quickscan uitgevoerd waarin met nieuwe data is gekeken naar de onderbouwing voor deze verdeling.

Bekijk het videoverslag van het rondetafelgesprek.

Debat Actualisatie Referendumverordening

Een referendum is een manier om stemgerechtigde inwoners de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over een onderwerp waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De Zwolse regels voor het organiseren van een referendum zijn vastgelegd in een referendumverordening. De verordening van Zwolle geldt sinds 2010. De huidige Referendumverordening van Zwolle is op een aantal punten niet meer actueel. Tijdens het debat is de Zwolse gemeenteraad gevraagd om enkele uitspraken te doen over hoe de nieuwe Referendumverordening eruit moet komen te zien. Op basis daarvan wordt een nieuwe verordening opgesteld.

Bekijk het videoverslag van het debat. 

Themadebat Sociaal domein

Tijdens het themadebat Sociaal domein stonden de volgende informatienota’s op de agenda:

 • Informatienota Jaarverantwoording wet kinderdebat
 • Informatienota beantwoording artikel 45 vragen over stand van zaken Taaleis
 • Informatienota Minima-effectrapportage gemeente Zwolle
 • Informatienota Beantwoording artikel 45 vervolgvragen begeleid wonen complex aan de Geert Grootestraat
 • Informatienota Pre-advies Motie ‘Oog hebben voor mensen na verlaten van bijstand’
 • Informatienota Stand van zaken proeftuin dyslexie
 • Informatienota Beantwoording artikel 45 vragen CDA en ChristenUnie – Reclames voor (online) gokken
 • Informatienota Huishoudelijke ondersteuning Wmo
 • Informatienota Motie Stop menstruatiearmoede

De informatienota ‘Stand van zaken proeftuin dyslexie’ is van de agenda afgevoerd en wordt opnieuw geagendeerd voor het volgende themadebat Sociaal domein. Er zijn tijdens het debat drie moties aangekondigd:

 • Laaggeletterdheid i.r.t. instroom in baan/onderwijs
 • Persoonlijk digitaal assistent
 • Stimuleren van tweeverdienerschap

Bekijk het videoverslag van het themadebat.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina