Terugblik en videoverslag Raadsplein maandag 20 juni 2022

Bekijk de terugblik en de videoverslagen van de debatrondes over de evaluatie Welkom in Mijn Wijk en Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid en het rondetafelgesprek over het rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle.

Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk

In 2011 is het protocol Welkom in mijn wijk vastgesteld. Het doel hiervan is draagvlak te creëren en te behouden voor goed gespreide huisvesting voor bijzondere doelgroepen in Zwolse wijken. Het protocol is medio 2021 geëvalueerd. Na deze evaluatie heeft de werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen het protocol herschreven en aangepast naar communicatievoorschriften. Tijdens het debat stond de vraag centraal: Zijn de voorgestelde aanpassingen voldoende voor het draagvlak voor zowel inwoners, aanbieders van zorg en de doelgroep? Tijdens deze debatronde heeft de wethouder één toezegging gedaan:

  • De raad ontvangt nog voor de zomer een memo met nadere duiding m.b.t. de juridische afdwingbaarheid van participatie. In het memo wordt tevens ingegaan op de mogelijkheden t.a.v. het intrekken en het nader specificeren van een zorgbestemming.

Bekijk het videoverslag van de debatronde over de Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk.

Bruisend trefpunt Zwolle Zuid

Uit het gemeentelijk wijkaccomodatie-onderzoek is gebleken dat in Zwolle Zuid een aantrekkelijke, toegankelijke stadsdeelvoorziening nodig is met aanbod op het gebied van welzijn, (cultuur)educatie en voorzieningen in het sociaal-maatschappelijk voorveld. In het haalbaarheidsonderzoek zijn drie scenario’s uitgewerkt. Het voorstel is om te kiezen voor het scenario waarin de panden van De Pol en naastgelegen Stadkamer volledig gerenoveerd en verduurzaamd worden. De gemeenteraad is in debat gegaan over de voorgestelde scenario’s en de consequenties.

Bekijk het videoverslag van de debatronde over Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid.

Rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle

De gemeente heeft in 2021 een rioolwateronderzoek uitgevoerd laten uitvoeren naar drugs(gebruik) in de gemeente Zwolle. Het onderzoek laat zien dat het drugsgebruik in Zwolle op de meeste vlakken vergelijkbaar is met andere grotere Nederlandse steden, met uitzondering van de gemeten hoeveelheid 3-MMC (en 4-MMC) en amfetamine. De gemeenteraad is in gesprek gegaan met direct betrokkenen en experts over hoe zij de uitkomsten van het onderzoek afwegen, hoe partijen samenwerken om drugsgebruik tegen te gaan en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.

Bekijk het videoverslag van het rondetafelgesprek Rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina