Vertel ons jouw wensen, dromen en ideeën voor Zwolle

Vertel ons jouw wensen, dromen en ideeën voor Zwolle

Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad op hoofdlijnen de plannen voor Zwolle voor de komende vier jaar. Zwollenaren konden tot 14 juni hun wensen/dromen en ideeën voor Zwolle voor de komende jaren doorgeven. In het najaar wordt nog ideeënmarkt georganiseerd. Lees hieronder meer hierover.

Wat heeft Zwolle nodig?

Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad op hoofdlijnen de plannen voor Zwolle voor de komende vier jaar. We zitten hopelijk in de laatste fase van de coronacrisis. Deze crisis heeft de afgelopen anderhalf jaar op veel manieren grote invloed heeft gehad op de stad. Dit betekent ook dat we op dit moment nog niet precies weten hoeveel geld er beschikbaar is om de komende jaren uit te geven en wat de lange termijn effecten van de crisis zullen zijn.

In het najaar, als de gemeenteraad de begroting voor 2022 vaststelt, worden de plannen voor het komende jaar concreet gemaakt en wordt duidelijk hoeveel geld de gemeente het komende jaar uit kan geven. 

Reacties

De gemeenteraad deed de oproep aan Zwollenaren om hun wensen/dromen en ideeën voor Zwolle voor de komende jaren door te geven. 

Daar heeft de gemeenteraad ruim 30 reacties op gekregen. Bekijk de reacties van mensen die toestemming hebben gegeven om hun reactie openbaar te publiceren. 

Daarnaast hebben twee Zwollenaren ingesproken over het skatepark Zwolle. Bekijk hun inspraakreactie en vragen vanuit de gemeenteraad. (de inspraakreactie start vanaf 0:11:48 tot 0:32:25 in het videoverslag van de raadsvergadering van maandag 14 juni).

Ideeënmarkt

Zwollenaren die gereageerd hebben, worden uitgenodigd voor de ideeenmarkt die de gemeenteraad in het najaar organiseert. Ook andere Zwollenaren kunnen dan hun wensen of ideeën voor de stad voor de komende jaren uitgebreider toelichten. Bij de vaststelling van de begroting voor de komende jaren in november, neemt de gemeenteraad een besluit over de ideeën. Meer informatie over deze ideeënmarkt volgt half september. 

Perspectiefnota

De gemeenteraad vergadert op 25 juni over de Perspectiefnota. In de Perspectiefnota worden de belangrijkste ontwikkelrichtingen weergegeven met financiële kaders waarbinnen de opstelling van de begroting voor 2022-2025 plaats gaat vinden. Met de Perspectiefnota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op voorhand richting te geven aan de begroting, die in het komende najaar aan de raad zal worden aangeboden. 

Bekijk de Perspectiefnota en het persbericht van het college van B&W hierover.