Bekendmakingen vanaf 1 juli alleen digitaal

Besluiten die uw omgeving direct beïnvloeden, kunt u al een aantal jaren digitaal direct ontvangen en inzien. Denk hierbij aan vergunningen, (bouw)plannen en plaatselijke regelgeving. Een aantal andere besluiten, zoals milieuvergunningen en besluiten kinderopvang, publiceerde de gemeente nog op de gemeentepagina in de Peperbus. Ook deze besluiten worden nu alleen digitaal gepubliceerd.

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) ingegaan. Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten te publiceren op officielebekendmakingen.nl, wanneer die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Via MijnOverheid kunt u een account aanmaken om automatisch via e-mail op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties over uw directe woonomgeving. Ook kunt u zich inschrijven op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar kunt u als inwoner en/of ondernemer instellen welk type berichten u wilt ontvangen, en over welke straal rondom uw woning of bedrijf. Het gaat naast berichten van de gemeente ook om berichten van de provincie en het waterschap.