Belanghebbendenraad Kranenburg zoekt nieuwe leden

Draag jij begraafplaats Kranenburg een warm hart toe? Wil jij meedenken over de ontwikkelingen op de begraafplaats en mooie ideeën aandragen? Dan zijn we op zoek naar jou als nieuw lid van de belanghebbendenraad!

De belanghebbendenraad behartigt de belangen van rechthebbenden van een (urnen)graf, urnennis en andere gedenkplekken op begraafplaats Kranenburg. Ook levert ze een bijdrage aan de beleidsvorming over het beheer en onderhoud van dit bijzondere cultuurlandschap.

Graag zien we ook de jongere generatie vertegenwoordigd binnen het team, zodat de raad een representatieve afspiegeling is van de inwoners van Zwolle. Affiniteit met social media is geen voorwaarde, wel een pre. Belangstelling? Mail voor 1 oktober 2021 je motivatiebrief aan bhrkranenburg@zwolle.nl. Meer informatie over de Belanghebbendenraad Kranenburg kun je opvragen bij voorzitter Rietje van Voorst, telefoonnummer 06-20884651 of via mailadres r.van.voorst@home.nl